Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

1377

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling så får den inte lämnas ut. De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem.

  1. Scb sysselsättning
  2. Campus manilla personal

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske. För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats.

Allmän och offentlig handling - FMH.se

Målen gäller rätt att ta del av allmän handling. Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter.

Offentlighetsprincipen - CSN

Om en tjänsteman påstår att en uppgift är hemlig så bör din första fråga alltså bli vilken sekretessregel som han eller hon stödjer sig på. Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

Sekretess allmän handling

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Misstanke om brott; Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet; Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter; 35 kap.
Anmäla arbetsskada afa

Sekretess allmän handling

Undantaget från sekretess som gäller för uppgifter i “ärende om anställning” eller “ärende om disciplinansvar”, var inte tillämpligt enligt HFD. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga.

Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen … Sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Beslut om tvångsvård enligt LVM är alltså en allmän handling och kan som huvudregel begäras ut hos förvaltningsrätten.
Me diagnos barn

white lines netflix
sverige och parisavtalet
konvertera talsystem
vilket mönsterdjup har nya vinterdäck
civilingenjör nanoteknik
lana online

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Sekretess För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Om en tjänsteman påstår att en uppgift är hemlig så bör din första fråga alltså bli vilken sekretessregel som han eller hon stödjer sig på. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1269) .


Stiftelsen stockholms tekniska institut
fatta beslut i aktiebolag

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

3 § jämte 4 § TF). Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten. Den vanligaste anledningen till att information beläggs med sekretess är att den berör en enskild person som kan ta skada av att uppgifterna offentliggörs. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regeringsformen samt Europakonventionen, som gäller som lag. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Misstanke om brott; Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet; Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter; 35 kap.