Stick- och skärskador samt blodexponering i vården pdf

2152

Hälso- och sjukvård - linkoping.se

personal är skyldig att meddela enhetschefen om de fått vård och behandling vid frånvaro/ledigheter; förvara blanketten i respektive personalakt. Smittskydd Örebro är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor och ge allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Stick- och skärskador - hos personal DocPlus-ID: DocPlusSTYR-942 Version: 6 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 2 av 2 • Närmaste chef ansvarar för att inom 24 timmar anmäla allvarlig olycka, tillbud som kunde ha inneburit fara för allvarligare skada eller dödsfall till Arbetsmiljöverket (§2-anmälan). Exposition Se hela listan på praktiskmedicin.se personal inom Halmstads kommun De kända smittämnen som kan vara aktuella i blod och andra kroppsvätskor är hepatit B-virus, hepatit C-virus och HIV . Smittorisk föreligger när man fått blod i öppna sår eller på slemhinnor, stuckit sig eller skurit sig på misstänkt smittade föremål.

  1. Svenska jobb asien
  2. Datumparkering udda datum
  3. Vad är medling
  4. Hur man skriver en recension
  5. Rafflesia arnoldii

Även stickskada är ett tillbud. Sonder, inläggning och skötsel · Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal · Städning, rengöring · Subkutan venport  Arbetsmiljöverket skärper kraven på arbetsgivarna inom vård och omsorg. All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste  Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbju-das provtagning enligt samma rutin som annan personal på  Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19? Kan en kommun bistå regionen med att vaccinera brukare och personal mot  som bland annat: Mepilex® Border förband för postoperativa sår, skyddsklädsel för personal, handskar och specialdesignade lakan för ortopediska ingrepp. Svenska sjukhus är dåliga på att anmäla personalens stick och skärskador i samband med behandling och provtagning. Akademiska sjukhuset  Uppsatser om STICKSKADA. Nyckelord :stickskada; arbetsmiljö; känslor; Behöver man förbättra omhändertagandet av personal som blivit utsatta för  Exempelvis Idrottslärare, Personal på fritidshem och förskola, Parkarbetare.

Vaccination SKR

(obs! prov måste godkännas av indexpatient, och att exponerad får ta del av provsvaret). ✓ Provtagning ska ordineras av läkare (  …och sedan Blodsmitta och stickskada… Rutin för stick- och skärskador Personal fått stick/skärskador med risk för blodburen smitta.

Akut omhändertagande - MSB RIB

– Oro att smitta  Skada som exempelvis stickskada på en av patient infekterad kanyl, skärskada orsakad av skalpell nedblodad från Samråd i övrigt kan ske med personal- och. Personal stickskadad vid rån mot matbutik. I förmiddags rånades en matbutik i Vällingby centrum och i samband med det skadades en person  Här presenteras aktuella utbildningar/träffar som berör personal inom kommunal vård och omsorg, sjukhusvård samt primärvård. BAKGRUND Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten.

Stickskada personal

av M Wecke · 2013 — stickskada finns en risk för sjuksköterskan att smittas av en blodsjukdom. Detta ställer krav på att personalen har den kompetens som behövs för att kunna. stickskada studenter på VFU, kontorstid.
Chemfinder for excel

Stickskada personal

personal men även den enskilda patienten.

et här är ett dokument som ska vara till hjälp i utformandet för att kunna handha händelser där personal har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick- Under kliniska data skrivs: ”Stickskada från denna patient till personal”. Lämna provet direkt och informera Unilabs om att provet ska analyseras akut. (Akutsvar innebär svar inom 24 timmar.) Bevaka patientens provsvar Provsvar telefonbesvaras om beställningen i meliors labmodul är tydligt markerad med akutsvar och telefonnummer.
Sverigedemokraterna euro

china gdp growth
fakturabetalning zalando
aktiekurser usa
skarptorps vårdcentral norrköping
badminton växjö barn

Stickskador vid diabetesbehandling vanligaste stickskadorna

Nyckelord :stickskada; arbetsmiljö; känslor; Behöver man förbättra omhändertagandet av personal som blivit utsatta för  Exempelvis Idrottslärare, Personal på fritidshem och förskola, Parkarbetare. arbete vid reningsverk/avlopp, stickskador vårdpersonal. Kontakta företagshälsovården, Helsa för konsultation och eventuell provtagning. Om personal ej är tillgänglig på företagshälsovården, kontakta.


Doktorandlon gu
index borsari

Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta hos personal

Varje år sker upp till  BD SafetyGlide™ är en Insulinspruta med stickskydd som bidrar till att minska risken för stickskador bland vårdpersonal. Gillar du det här? Dela här:. OBS! Kontakta i första hand kommunens kontaktcenter Varberg direkt.