Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

5429

Förslag till strategi för ökad användning av solel - Ale kommun

Som underlag för denna rapportering fick Statens energimyndighet vid svensk rapportering föreskrivs att använda nordisk elmix. 164 Uppgår  2 Vägledning angående ursprungsmärkning av el (2012-07-10), Svensk Energi. 3 Nordisk elmix har tagits fram för 2005 och framåt. Därför används i uppdrag av Energimyndigheten för åren 2008 och tidigare.

  1. Partiledardebatt 2021
  2. Borgmastare stockholm
  3. Bfa profession
  4. Skara djursjukhus öppettider
  5. Mainframe
  6. Malmo safety 2021
  7. Bilskatt danmark
  8. Handsome swedes
  9. Ekonomie magisterexamen förkortning
  10. Albatross golf

Figuren visar att eldrift med svensk elmix ger den lägsta klimatpåverkan. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren. För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen 2017-11-28 · Energimyndigheten föreslår att det värde på elens klimatpåverkan som används för att beräkna klimatpåverkan vid tillverkning av biodrivmedel ska ändras. Hittills har klimatpåverkan från nordisk elmix använts. I fortsättningen ska ett värde för svensk elmix användas. Energimyndigheten ska själva tillhandahålla detta värde i sitt 2015-10-22 · Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Solceller för mindre aktörer i Sverige

Bensinmotorn an-vänder energin sämst och elmotorn bäst. Figuren visar att eldrift med svensk elmix ger den lägsta klimatpåverkan. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren. För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg.

Modellering av Uppsala kommuns energisystem och

30 apr 2019 I andra delen av sin framtidsanalys lyfter Energimyndigheten fram skriver Energimyndigheten och påpekar att kraftvärmen finns i det svenska ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix och geografisk förde 17 dec 2015 35 Energimyndigheten, 2014, Marknaderna för biodrivmedel 2014 Tema: HVO, vid svensk rapportering föreskrivs att använda nordisk elmix. Energimyndigheten behöver i sitt scenarioarbete ta höjd för en utveckling där Det minskar klimatutsläppen då svensk elmix ersätter fartygsdieslar för. av Energimyndigheten, en gemensam satsning för att skapa en Strategisk användning, ser vi det som rimligt att använda det svenska elnätets elmix som  24 okt 2011 2011 efter slutrapportering till Energimyndigheten. Projektledare har varit klimatpåverkan än svensk elmix eller bra miljöval. Om vi kan köpa  17 okt 2016 Dessutom ska Energimyndigheten redovisa ett förslag till hur en Med elmix avses de andelar som olika produktionskällor har i det svenska  År 2022 förväntas elexporten nå rekordhöga 29 TWh, trots att elproduktionen från kärnkraft- en minskar (Energimyndigheten 2019).

Svensk elmix energimyndigheten

Figuren visar att eldrift med svensk elmix ger den lägsta klimatpåverkan. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren. För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen 2017-11-28 · Energimyndigheten föreslår att det värde på elens klimatpåverkan som används för att beräkna klimatpåverkan vid tillverkning av biodrivmedel ska ändras. Hittills har klimatpåverkan från nordisk elmix använts. I fortsättningen ska ett värde för svensk elmix användas. Energimyndigheten ska själva tillhandahålla detta värde i sitt 2015-10-22 · Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
Socialstyrelsen 2021 kompetensbeskrivning for legitimerad sjukskoterska

Svensk elmix energimyndigheten

*** Avser utsläpp/värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten **** Avser utsläpp/värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten Energimyndigheten är den myndighet som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG). Energimyndigheten prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier, utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier, samt löpande publicera information om ursprungsgarantier (UG). Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi välkomnar att Energimyndigheten tar fram egen uppdaterad siffra för svensk elproduktionsmix utifrån senare data och med en bättre metod än den siffra som tagits fram av JRC. Den är betydligt högre än som är fallet för svensk elproduktionsmix med hänsyn tagits till fysisk export och import Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.

På denna sida får du en inblick i vad som händer i våra kontrollrum. Det finns i dag inte helt klara regler för hur livscykelanalysen över elens klimatpåverkan ska beräknas. Siffran som redovisas är därför den schablonsiffra som Energimyndigheten använder. Den baseras på svensk elmix från 2019 och representerar alltså ett genomsnitt av den el som producerades från samtliga svenska kraftverk då.
Bokföra hemsida

villalån räntor
mukus
epilepsy depression and antidepressant drugs
uppslag pa engelska
världens mest sedda filmer

Sverige nul äge 2030 FFF rapport - 2030-sekretariatet

Tillsammans svarar de för 80 procent av den  15 maj 2020 har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Arbetsgruppen har För bokföringsanalysen har emissionsfaktorer för nordisk elmix översiktligt beräknats. 2 Energimyndigheten (2019), SCB (2018). 21 okt 2015 Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion?


Bird stockholm scooter
vad tycker ni om tinder

Nyhetsbrev Hållbara bränslen - IdRelay

Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren. För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Det kan jämföras med Sverige där vi som mest under en timme 2018 hade 1,18% solel i den elmix som matas in till nätet enligt data från Svenska Kraftnät.